15° Parçalı bulutlu

NELER VAR NELER!!!

Düzce Yerel - 22 Aralık 2020 11:05 A A

Düzce Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda Düzce Belediyesi ile ilgili enteresan bilgiler yayınlandı.  Rapor 2019 yılı için A’dan Z’ye Düzce Belediyesinin evraklarını inceledi ve bir çok  konuda mevzuata uygun işlem yapılmadığını raporladı.  Bunlardan bazılarını bu sayıda sizler için yazacağız, bazılarını da önümüzdeki sayılarımızda işleyeceğiz.

 

 

BORÇLANMA LİMİTİNİ AŞMIŞ

Düzce Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda borçlanma limitleri ile ilgili yapılan incelemelerde  Düzce Belediyesinin borçlanma limitini 39.673.689,21 TL aşmış olduğu yazılarak, “Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 2019 yılı için borç limiti 266.837.241,29 TL olan Belediyenin 306.510.930,50 TL borçlanmak suretiyle, borçlanma limitini 39.673.689,21 TL aşmış olduğu ve bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin almadığı tespit edilmiştir” denildi.

 

BORÇLANILAN TUTAR YANLIŞ GÖSTERİLMİŞ

Yine raporda ilgimizi çeken, Belediyenin kredi ödemeleri itfa tabloları ve kesin mizan kayıtlarının birbirini tutmaması, bilançoda borçlanılan tutarın yanlış gösterilmesi ile ilgili madde var.  Denetim raporunda, “Belediyenin kredi ödemeleri itfa tabloları ve kesin mizan kayıtları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Mevcut tabloda 300-400 banka kredileri hesaplarının anapara tutarları ile idareden alınan borç ödemelerinin itfa tabloları karşılaştırılmıştır. 2019 Yılı için iller bankasına itfa tablosunda 47.374.093,24 TL, kesin mizanda ise 98.320.087,87 TL borç görünmektedir. Ticari banka borçları için ise itfa tablosunda 2.456.029,82 TL, kesin mizanda 16.534.025,04 TL görünmektedir. Bu durum bilançoda borçlanılan tutarın yanlış gösterilmesine neden olmakta ve mali tablolara olan güveni azaltmaktadır” denilmiş.

 

BANKADAN PARAYI ERKEN ÇEKTİĞİ İÇİN BLOKE MASRAFI ÖDEMİŞ

Yine Düzce Belediyesi 2019 yılında Halkbank ile imzaladığı protokole uymayarak, POS cihazı iye yapılan tahsilatları bankada bekletmeden çektiği için 165.937,87 TL bloke masrafı ödemiş. Bu durum rapora, “ Düzce Belediyesi ile Halkbank arasında imzalanan protokole göre; Belediye adına ilgili bankanın POS cihazı kullanılarak yapılan tahsilatlar belirli bir süre ile Halkbank nezdindeki Belediye hesaplarında kalacak ve ancak bu süre geçtikten sonra kullanılabilecektir. Bu süreye uyulmaksızın yapılacak kullanımlarda ise Belediye, “bloke masrafı” adı altında bir kesintiyle karşılaşacaktır. Yapılan denetim sonucunda, 2019 yılı içerisinde Belediye tarafından yukarıda bahsi geçen süreye uyulmaksızın gerçekleştirilen kullanımlar sebebi ile 165.937,87 TL “Bloke masrafı” ödendiği görülmüştür. Belediyenin bu giderden kaçınmak amacı ile bankalarla yaptığı protokollerde belirlenen çözülme süresine uygun hareket etmesi gerektiği değerlendirilmektedir” ” şeklinde yansımış.

 

6 ENGELLİ KADROSU YERİNE 1 ENGELLİ ALINMIŞ

Yine raporda Düzce Belediyesinin engelli kadrosunda  6 personel çalıştırması gerekirken 1 personel çalıştırdığı tespit edilmiş ve rapora, “Kurum tarafından memur kadrolarında istihdam edilen toplam 202 personelin %3’ü oranında (6 personel) memur istihdam edilmesi gerekmekte iken, 1 engelli memur çalıştırıldığı görülmüş olup, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca çalıştırılması gereken sayıda engelli memur istihdamının sağlanması gerektiği düşünülmektedir” şeklinde geçmiş.

 

141 İŞÇİYE YILLIK İZİNLERİ VERİLMEMİŞ

2019 yılı içinde 141 işçinin 485 gün kullanılmamış yıllık izinlerinin olduğu da Sayıştay raporuna yansımış.  Düzce Belediyesi’nin bu nedenle kişi başı 295,00 TL idari para cezası ödeyeceği belirtilerek, “ Düzce Belediyesinin 2019 yılı incelemelerinde işçilerin yıllık izinlerinin Kanuna uygun şekilde kullandırılmadığı, çalışan 141 işçinin toplam 485 gün kullanılmamış yıllık izninin bulunduğu görülmüştür.

Ayrıca 4857 sayılı Kanun’un “Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık” başlıklı 103’üncü maddesinde 59’uncu madde gereğince hak edilmiş izni kullanmadan iş akdinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60’ıncı maddede belirtilen Yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izni kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzdoksanbeş Türk Lirası idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır” denilmiş.

 

ÇÖPLER DÜZCE KATI ATIK BİRLİĞİNİN DEPOLAMA ALANINA BOŞALTILIYOR 

Raporda, bizim de önceki sayımızda manşet haberimize taşıdığımız “Hani söz vermiştin dökmeyecektin” haberimizle ilgili  bir madde de yer alıyor.  Raporda, Ambalaj atıkların toplanması için verilen imtiyaz hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yapılmaksızın ve herhangi bir bedel alınmaksızın verildiği tespit edilmiştir” deniliyor ki bu da Düzce Belediyesi’nin Hecinlerdeki alana çöp döktüğünün kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

 

Bu konuyla ilgili raporda, “Düzce Belediyesi sınırları içerisinde toplanan atıkların, ayrıştırılmadan Düzce Katı Atık Birliğinin depolama alanına boşaltıldığı, toplanan atıkların idare tarafından ayrıştırılıp değerlendirilmediği yahut bu işin ihale yoluyla kişi veya kuruluşlara yaptırılmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak; Düzce Katı Atık Birliği depolama sahalarına dökülen atıklar karşılığında bir bedel alınmamasının idare gelirlerini olumsuz etkilediği değerlendirilmektedir”  deniliyor.

 

İHALEYLE ALINAN ARAÇLAR YERİNE FARKLI ARAÇLAR

Raporda ilgi çeken bir diğer konu ise, ihale ile alınan 83 araçtan bazılarını geri göndererek, farklı araçlar aldığını ancak bu durumu raporlamadığı ile ilgili yapılan denetleme yer alıyor.

Raporda, “Şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 11 kalem ve 83 adet araç belediye tarafından teslim alınmıştır. Ancak araçlar teslim alındıktan sonra hem emniyet müdürlüğüne hem de araçların belediyenin yakıt dolum istasyonuna gönderdiği listede teslim tutanağında yer almayan araçların bulunduğu tespit edilmiştir. Yani belediye ihale kapsamında şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim aldığı araçlardan bazılarını geri göndermiş bunlar yerine yukarıdaki mezkur mevzuat hükümlerine aykırı olacak şekilde başka araçlar kullanmıştır. İhale kapsamında teslim alınmayıp fiili olarak kullanılan yeni araçlar arasında yukarda zikredilen mevzuat hükümlerine uygun olmayan yabancı menşeili (1 adet Wolswagen Passat, 4 adet Skoda Super B) araçlar bulunmaktadır. Ayrıca bazı araçların daha düşük özellikte olacak şekilde teslim tutanağında farklı (Fiat Egea) filli olarak garaj amirliğinde kullanılan listede farklı (Fiat Linea) olduğu tespit edilmiştir, teslim tutanağıyla alınan 17 adet Toyota Corolla marka araçtan hiçbiri fiili olarak kullanılmamakta, ihale kapsamında teslimi yapılmayan 12 adet Renault Megane marka araç kullanılmaktadır.

Ancak 18.10.2019 tarihli ve 93011 numaralı ödeme emri belgesi incelendiğinde; sözleşmede belirtildiği şekilde puantaj tutulduğu, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim tutanağı ile alınan araçların puantajda tam olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak fiili durumda; teslim alınan bu araçlardan bazıları kullanılmamış olmasına rağmen puantajda tam olarak yer almış ve hakediş bu şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca puantajda yer almayan yani teslim tutanağında bulunmayan ancak fiiliyatta kullanılan bazı araçların da bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan uygulama şartname ve sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmekle birlikte ihale mevzuatına da aykırılık teşkil etmektedir. Sonuç olarak araç kiralama ihalesinde Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen esaslara, ihale mevzuatına ve şartname ile sözleşme hükümlerine uygun hareket edilmediği değerlendirilmektedir” deniliyor.

Bu haber 1811 kez okundu.
Düzce Yerel - 11:05 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

REKLAM ALANI

20 Ekim 2021 ÇARŞAMBA
14°
 • PER °
 • CUM °
 • CTS °

YAZARLARIMIZ

 • BAHANELER BİZİ ARTIK OYALAMIYOR

  AHALİ’nin geçtiğimiz sayısında gündeme getirdiği  ‘Konuralplilere ceza mı veriliyor? Yıkılıp yıkılıp yerine bir şey yapılmayan tek yer” başlıklı haberimize, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli sosyal medyasından cevap verdi. Gösterişli’nin verdiği cevap aslında yazdıklarımızla gündeme getirdiğimiz  Konuralp’in bu güne kadar nasıl unutulduğu ile ilgili haberimizi doğruluyor. Yıkıldı ve yapılmadı dediklerimizin aslında yapılmadığını zaten Başkan Yardımcısı […]
 • Keşke corona iyileştirse dünyayı

  Hayatımızda daha önce ancak hayal ürünü filmlerde gördüğümüz sahnelere rastlıyoruz  gündelik haber bültenlerinde artık. Ancak mikron ile ölçülebilen mikroskobik bir virüs dünyamızı altüst etmeye yetti. İnsanoğlunun ulaştığı teknoloji, ilim, bilim çaresiz ve herkes şaşkın. Sarsıntı geçiriyoruz, sarsılıyoruz. Sars virüsü bile böyle sarsamamıştı bizi. Nasıl normalleşeceğiz, nasıl devam edeceğiz, bilmiyoruz.   Dünyanın iyileşmeye ihtiyacı var acilen. […]
 • Hayatından seni üzerleri çıkart..

    Bütün problemlerime minnettarım. Her birinin üstesinden geldikçe güçlendim  veya öyle hissediyordum kendimi bir nevi ödüllendiriyordum belkide.ve şimdi olumsuzlukları yenmek  için daha da güçlüyüm söyleyip zorluklarla gelişmeye  böyle kararlıyım. Her zaman içinizden geçirin kendimi geçmiş için affediyorum ve kalbimi ileriki tüm güzel şeylere açıyorum. Hayatımdaki en güzel insanlar yenilgiyi acıyı yaşamış dipleri görüp te kendi […]
 • Düzce Belediyesinden Halkın Beklentileri

  Belediyelerin başarılı ya da başarısızlıkları yaptıkları çalışmaların halk tarafında benimseyip benimsemediğiyle ölçülür. Yaptıkları hizmetler halk tarafından benimsediği ölçüde başarılı olurlar. Halkın benimsemediği çalışmalar, ne kadar reklam yapılırsa yapılsın belediyelerin başarısız olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Çünkü belediye başkan ve meclis üyeleri halkın oyu ile seçilir. Bu yönde belediyeler yol yaptım, çöp topladım, proje geliştirdim, yıkarak daha […]
 • BU FUTBOLCULAR İSTERSE ŞAMPİYON OLURUZ

  Düzcespor deplasmanda Siirt İl Özel idaresi sporla karşı karşıya geldi ve 1-0’lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Düzcespor geçen hafta Silivri karşısında son 15 dakikalık oyunu ile 3-0 rakibini yenerek çıkış sağlamış. Bu hafta nasıl oluyor da 1-0 mağlup olabiliyor anlamıyorum!! Şampiyonluk isteyen bir il, şampiyonluk için transferlerin en iyisini yapmaya çalışan yönetim kadrosu varken futbolcuların   hiçbir […]
 • YAPMAYA MI ?..YIKMAYA MI ? GELDİN….

  Gelen gideni aratır diye bir söz vardır. Bilirsiniz… Bu söz, son belediye başkanlığı seçimlerinde daha çok…ayan beyan ortaya çıktı… Artık insanlar… Yıkan ,bozan,her şeyi ben bilirim diyen bu günkü başkan gibi değil,halkı ile bütünleşen,halkın fikirlerine değer veren ben yaptım oldu demeyen başkan istiyor… Mesela Bay Başkan ,İstanbul caddesinde tek başına ,korumasız,takım elbisesiz yanında kimsecikler olmadan […]
 • Yeni Dönem Öcü Facebook

  Biliyorsunuz, özellikle internetin gelişmesi ile son dönemde sosyal medya platformları hayatımızda önemli bir yer tutmayaa başladı. Twitter özellikle yeni neslin aktif olarak kullandığı bir mecra oldu. Hoş son dönemde troller daha çok kullanarak halkı manipüle etmeye başlasalarda, neyse o da ayrı bir konu. Twitter içinde her şeyi ve her bilgiyi bulabilmeniz ise talebi de arttırıyor. […]
 • ÇARŞI KARIŞTI!….

    Argo bir deyimdir. Her hangi bir bölgede yaşanan alengirli süreci ifade eder.   Arkası yarın dizileri gibi veya dizi film seyreder gibi yurtdışından yayın yapan arkadaşın ifşaları ve yapılan usulsüzlükleri anlatan videoları gibi..   Şimdi bu arkadaşın anlattıklarını ülkedeki herkes biliyordu veya en azından hissediyordu,. Ama delilsiz olursa iftira olur kabilinden üstü kapalı düşünüyordu […]
 • Raif YILMAZ
  Emekli Kurmay Albay
  3 MAKALE YAZDI

  TARİHİ OLMAYAN ŞEHİR DÜZCE

  Bayram nedeniyle Arife günü başlayan Düzce ziyaretimiz Bayram gecesi nihayetlenen İstanbul yolculuğu ile son buldu. Oraya Yaşlı olan anne ve babamı ziyaret vesilesi ile gittim. Yani bir nevi mecburiyet. Yoksa; orası benim çocukluğumu ve gençliğimin bir kısmını yaşadığım yer, özledim de göreyim diye gittiğim bir yer diye değil. Çünkü Düzce’ de eskiye dair hemen hemen […]
 • AK PARTİLİLER TÜM BUNLAR İÇİNİZE SİNİYOR MU?

  Çok gerilere gitmeden sadece son günlerin olay ve durumlarından bir derleme yapalım. Biz canımızın derdine düşmüşüz, harıl harıl aşı arıyoruz, zaten çok kısıtlı aşı için sıramızın gelmesini bekliyorken; Dışişleri Bakanı çıktı, turizmden gelir sağlamak için ‘Turistin gördüğü herkesi aşılayacağız’ dedi. Yetmedi, Turizm Bakanı çıktı, bizleri maskeli süvari  durumuna düşürdü. Canımız burnumuzdayken, turist gelecek diye topyekun […]
 • İÇİMDEN GELDİ

  Şöyle samimi, şöyle içten, candan bir şeyler söylemek geldi bugün içimden. Hem de öyle ki, yerelde ve ulusalda, hatta dünya genelinde yaşanan kavgalara, küslüklere, anlaşmazlıklara inat, sevginin samimiyetinden bahsetmek, sevgiyi konuşmak geldi içimden. Karşılık beklemeden, çıkar gözetmeden sevmek, hem de öyle sadece eşini, dostunu, yakınlarını değil, hayatına iyi ya da kötü bir şekilde girmiş bütün […]
 • Ahali’nin maarifi

  Kıymetli okurlar, Öncelikle yerel basınımızda önemli bir yer tutacağına inandığım Ahali Gazetesi’nin Düzce’mize hayırlı olmasını diliyorum. Basın elbette demokrasimizin, siyasi ve ictimai hayatımızın çok önemli bir parçasıdır. Bu bağlamda bizlerde Ülkemizin ve İlimizin eğitimdeki durumu, dünü, bugünü ve yarını ile ilgili görüş ve düşüncelerimizi, siz kıymetli Ahali okurları ile bu köşede paylaşacağız. Daha ilk sayısında […]
 • AK PARTİDE İÇ MUHALEFET

  Sevgili okuyucularım, Ak Parti içerisinde uzun bir zamandan beri bir iç muhalefetin şekillendiğini biliyoruz. Parti teşkilatının ve hükümetin tartışmasız tek hakimi olan Recep Tayyip Erdoğanın elinde bulundurduğu gücü  zayıflatmak, sonra da bu gücü tümden ele geçirmek isteyenler inkar edilse de her zaman mevcut olmuştur. Bunun en bariz örneği, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yaşandı. Davutoğlu başkanlığında […]

HABER LİSTESİ

 • 01
  GÖLYAKA TURİZM YATIRIMCILARINI BEKLİYOR!
  Ana geçim kaynağını Tarım ve Turizme bağlayan Gölyaka ilçesinin Belediye Başkanı Yakup Demircan özellikle Turizm noktasında ilçeye yatırımcı beklediklerini dile getirerek gelecek müteşebbislere her türlü desteği vermeye de hazır olduklarının altını çizdi. Gölyaka’nın Turizm alanında önünün parlak olduğunu ve Kardüz Yaylası başta olmak üzere, Efteni Gölü, Kültür Park ve Güzeldere Şelalesi ile turizmde önemli potansiyellere […]
 • 02
  HALKINA İŞ… AŞ VEREN BELEDİYE…
  Bolu’da işsizliğe çare aranmaya başladı. Özellikle ev hanımlarının çalışabileceği, gerektiğinde işe gidip para kazanabilecekleri, gerekmediğinde ise evinde oturabileceği bir  ortam hazırlanması gerekiyordu. Başkan Tanju Özcan’ın gayretleri ile Köroğlu kooperatifi adı altında bir kooperatif kuruldu, başına da Bahadır Acar isminde cevval bir genel müdür atandı. İlk etap da hedef kültür mantarı üretmekti, projelendirme işlemine geçildi, sonrada […]
 • 03
  KIRIN ZİNCİRLERİ
  Bu memleket hep ben bilirim diyen yöneticilerden çekti  ne çektiyse.. Herkesin her şeyi bilmesi mümkün değil ama bir de yönetici kesimi  hemen küsen cinsinden ise ,üstüne üstlük de kendisini dev aynasında görüp de rahmetli Barış Manço’nun “Ben bilirim” şarkısını çalıp söylüyorsa vay halimize …. Buda nerden çıktı diyeceksiniz… Bakın etrafınıza yerel gazete ve Tv’lere bakınız […]
 • 04
  12-13 YILDIR BOYANMADI!
  Düzce Valiliği hizmet binasının hemen arkasında bulunan Düzce Vergi Dairesi Hemen her Düzce’linin bir şekilde ziyaret ettiği yer olmasına rağmen hizmet yapılan alanların boyasız olması, duvarların kirlilikten gözükmemesi tepki topluyor. Bazı duyumlara göre, en son vergi dairesinin 2008 veya 2009 yıllarında boyandığı sonrasında ise duvarlara boya sürülmediği iddia ediliyor. Pandemi dönemi  içinde hizmetlerini eksiksiz sürdüren […]
 • 05
  YURT SORUNU!
  Üniversiteyi kazanan gençler ve ailelerinin en önemli sorunu yurt sorunudur. Bu sorunu çözen iktidar iki çocuk yetiştirmiş biri olarak şahsen benim oyumu alır. Yurt sorununun çözümü aynı zamanda gençleri tarikat ve cemaatların elinden de kurtarır. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri de budur. Okuyan her öğrencisine  bir oda bir yatak üç öğün yemek vermek. O kadar […]