13° Açık

NELER VAR NELER!!!

Düzce Yerel - 22 Aralık 2020 11:05 A A

Düzce Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda Düzce Belediyesi ile ilgili enteresan bilgiler yayınlandı.  Rapor 2019 yılı için A’dan Z’ye Düzce Belediyesinin evraklarını inceledi ve bir çok  konuda mevzuata uygun işlem yapılmadığını raporladı.  Bunlardan bazılarını bu sayıda sizler için yazacağız, bazılarını da önümüzdeki sayılarımızda işleyeceğiz.

 

 

BORÇLANMA LİMİTİNİ AŞMIŞ

Düzce Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda borçlanma limitleri ile ilgili yapılan incelemelerde  Düzce Belediyesinin borçlanma limitini 39.673.689,21 TL aşmış olduğu yazılarak, “Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 2019 yılı için borç limiti 266.837.241,29 TL olan Belediyenin 306.510.930,50 TL borçlanmak suretiyle, borçlanma limitini 39.673.689,21 TL aşmış olduğu ve bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin almadığı tespit edilmiştir” denildi.

 

BORÇLANILAN TUTAR YANLIŞ GÖSTERİLMİŞ

Yine raporda ilgimizi çeken, Belediyenin kredi ödemeleri itfa tabloları ve kesin mizan kayıtlarının birbirini tutmaması, bilançoda borçlanılan tutarın yanlış gösterilmesi ile ilgili madde var.  Denetim raporunda, “Belediyenin kredi ödemeleri itfa tabloları ve kesin mizan kayıtları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Mevcut tabloda 300-400 banka kredileri hesaplarının anapara tutarları ile idareden alınan borç ödemelerinin itfa tabloları karşılaştırılmıştır. 2019 Yılı için iller bankasına itfa tablosunda 47.374.093,24 TL, kesin mizanda ise 98.320.087,87 TL borç görünmektedir. Ticari banka borçları için ise itfa tablosunda 2.456.029,82 TL, kesin mizanda 16.534.025,04 TL görünmektedir. Bu durum bilançoda borçlanılan tutarın yanlış gösterilmesine neden olmakta ve mali tablolara olan güveni azaltmaktadır” denilmiş.

 

BANKADAN PARAYI ERKEN ÇEKTİĞİ İÇİN BLOKE MASRAFI ÖDEMİŞ

Yine Düzce Belediyesi 2019 yılında Halkbank ile imzaladığı protokole uymayarak, POS cihazı iye yapılan tahsilatları bankada bekletmeden çektiği için 165.937,87 TL bloke masrafı ödemiş. Bu durum rapora, “ Düzce Belediyesi ile Halkbank arasında imzalanan protokole göre; Belediye adına ilgili bankanın POS cihazı kullanılarak yapılan tahsilatlar belirli bir süre ile Halkbank nezdindeki Belediye hesaplarında kalacak ve ancak bu süre geçtikten sonra kullanılabilecektir. Bu süreye uyulmaksızın yapılacak kullanımlarda ise Belediye, “bloke masrafı” adı altında bir kesintiyle karşılaşacaktır. Yapılan denetim sonucunda, 2019 yılı içerisinde Belediye tarafından yukarıda bahsi geçen süreye uyulmaksızın gerçekleştirilen kullanımlar sebebi ile 165.937,87 TL “Bloke masrafı” ödendiği görülmüştür. Belediyenin bu giderden kaçınmak amacı ile bankalarla yaptığı protokollerde belirlenen çözülme süresine uygun hareket etmesi gerektiği değerlendirilmektedir” ” şeklinde yansımış.

 

6 ENGELLİ KADROSU YERİNE 1 ENGELLİ ALINMIŞ

Yine raporda Düzce Belediyesinin engelli kadrosunda  6 personel çalıştırması gerekirken 1 personel çalıştırdığı tespit edilmiş ve rapora, “Kurum tarafından memur kadrolarında istihdam edilen toplam 202 personelin %3’ü oranında (6 personel) memur istihdam edilmesi gerekmekte iken, 1 engelli memur çalıştırıldığı görülmüş olup, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca çalıştırılması gereken sayıda engelli memur istihdamının sağlanması gerektiği düşünülmektedir” şeklinde geçmiş.

 

141 İŞÇİYE YILLIK İZİNLERİ VERİLMEMİŞ

2019 yılı içinde 141 işçinin 485 gün kullanılmamış yıllık izinlerinin olduğu da Sayıştay raporuna yansımış.  Düzce Belediyesi’nin bu nedenle kişi başı 295,00 TL idari para cezası ödeyeceği belirtilerek, “ Düzce Belediyesinin 2019 yılı incelemelerinde işçilerin yıllık izinlerinin Kanuna uygun şekilde kullandırılmadığı, çalışan 141 işçinin toplam 485 gün kullanılmamış yıllık izninin bulunduğu görülmüştür.

Ayrıca 4857 sayılı Kanun’un “Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık” başlıklı 103’üncü maddesinde 59’uncu madde gereğince hak edilmiş izni kullanmadan iş akdinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60’ıncı maddede belirtilen Yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izni kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzdoksanbeş Türk Lirası idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır” denilmiş.

 

ÇÖPLER DÜZCE KATI ATIK BİRLİĞİNİN DEPOLAMA ALANINA BOŞALTILIYOR 

Raporda, bizim de önceki sayımızda manşet haberimize taşıdığımız “Hani söz vermiştin dökmeyecektin” haberimizle ilgili  bir madde de yer alıyor.  Raporda, Ambalaj atıkların toplanması için verilen imtiyaz hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yapılmaksızın ve herhangi bir bedel alınmaksızın verildiği tespit edilmiştir” deniliyor ki bu da Düzce Belediyesi’nin Hecinlerdeki alana çöp döktüğünün kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

 

Bu konuyla ilgili raporda, “Düzce Belediyesi sınırları içerisinde toplanan atıkların, ayrıştırılmadan Düzce Katı Atık Birliğinin depolama alanına boşaltıldığı, toplanan atıkların idare tarafından ayrıştırılıp değerlendirilmediği yahut bu işin ihale yoluyla kişi veya kuruluşlara yaptırılmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak; Düzce Katı Atık Birliği depolama sahalarına dökülen atıklar karşılığında bir bedel alınmamasının idare gelirlerini olumsuz etkilediği değerlendirilmektedir”  deniliyor.

 

İHALEYLE ALINAN ARAÇLAR YERİNE FARKLI ARAÇLAR

Raporda ilgi çeken bir diğer konu ise, ihale ile alınan 83 araçtan bazılarını geri göndererek, farklı araçlar aldığını ancak bu durumu raporlamadığı ile ilgili yapılan denetleme yer alıyor.

Raporda, “Şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 11 kalem ve 83 adet araç belediye tarafından teslim alınmıştır. Ancak araçlar teslim alındıktan sonra hem emniyet müdürlüğüne hem de araçların belediyenin yakıt dolum istasyonuna gönderdiği listede teslim tutanağında yer almayan araçların bulunduğu tespit edilmiştir. Yani belediye ihale kapsamında şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim aldığı araçlardan bazılarını geri göndermiş bunlar yerine yukarıdaki mezkur mevzuat hükümlerine aykırı olacak şekilde başka araçlar kullanmıştır. İhale kapsamında teslim alınmayıp fiili olarak kullanılan yeni araçlar arasında yukarda zikredilen mevzuat hükümlerine uygun olmayan yabancı menşeili (1 adet Wolswagen Passat, 4 adet Skoda Super B) araçlar bulunmaktadır. Ayrıca bazı araçların daha düşük özellikte olacak şekilde teslim tutanağında farklı (Fiat Egea) filli olarak garaj amirliğinde kullanılan listede farklı (Fiat Linea) olduğu tespit edilmiştir, teslim tutanağıyla alınan 17 adet Toyota Corolla marka araçtan hiçbiri fiili olarak kullanılmamakta, ihale kapsamında teslimi yapılmayan 12 adet Renault Megane marka araç kullanılmaktadır.

Ancak 18.10.2019 tarihli ve 93011 numaralı ödeme emri belgesi incelendiğinde; sözleşmede belirtildiği şekilde puantaj tutulduğu, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim tutanağı ile alınan araçların puantajda tam olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak fiili durumda; teslim alınan bu araçlardan bazıları kullanılmamış olmasına rağmen puantajda tam olarak yer almış ve hakediş bu şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca puantajda yer almayan yani teslim tutanağında bulunmayan ancak fiiliyatta kullanılan bazı araçların da bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan uygulama şartname ve sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmekle birlikte ihale mevzuatına da aykırılık teşkil etmektedir. Sonuç olarak araç kiralama ihalesinde Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen esaslara, ihale mevzuatına ve şartname ile sözleşme hükümlerine uygun hareket edilmediği değerlendirilmektedir” deniliyor.

Bu haber 1457 kez okundu.
Düzce Yerel - 11:05 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

REKLAM ALANI

13 Mayıs 2021 PERŞEMBE
13°
 • PER 27.0°
 • CUM 26.5°
 • CTS 26.0°

YAZARLARIMIZ

 • BAHANELER BİZİ ARTIK OYALAMIYOR

  AHALİ’nin geçtiğimiz sayısında gündeme getirdiği  ‘Konuralplilere ceza mı veriliyor? Yıkılıp yıkılıp yerine bir şey yapılmayan tek yer” başlıklı haberimize, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli sosyal medyasından cevap verdi. Gösterişli’nin verdiği cevap aslında yazdıklarımızla gündeme getirdiğimiz  Konuralp’in bu güne kadar nasıl unutulduğu ile ilgili haberimizi doğruluyor. Yıkıldı ve yapılmadı dediklerimizin aslında yapılmadığını zaten Başkan Yardımcısı […]
 • Keşke corona iyileştirse dünyayı

  Hayatımızda daha önce ancak hayal ürünü filmlerde gördüğümüz sahnelere rastlıyoruz  gündelik haber bültenlerinde artık. Ancak mikron ile ölçülebilen mikroskobik bir virüs dünyamızı altüst etmeye yetti. İnsanoğlunun ulaştığı teknoloji, ilim, bilim çaresiz ve herkes şaşkın. Sarsıntı geçiriyoruz, sarsılıyoruz. Sars virüsü bile böyle sarsamamıştı bizi. Nasıl normalleşeceğiz, nasıl devam edeceğiz, bilmiyoruz.   Dünyanın iyileşmeye ihtiyacı var acilen. […]
 • HER GECE RÜYALARIMIZA GİRER MİSİNİZ

  Yine günlerden siz her gün olduğu gibi annem babam.. Sizden çok şey öğrendim anne olmanın herkesin harcı olmadığını.. Engelli çocuğununa gözü gibi bakabileceğimi.. boşanmış bir evladınıza nasıl sahip çıkılacağını torununuzu kendi evladı gibi bakmanın gururunu yaşattırdınız bana. Ne aileler var boşanmış evlatlarına sahip çıkmayan veya kızına sahip çıkıp torunlarına sahip çıkmayan.. ama sizlerin bir kızı […]
 • AYDINLARIN SORUMLULUĞU NEDİR?

  Fakülte’den öğrencim Muş Üniversitesi İ.İ.B.F.’de Öğreti m Üyesi Doç.Dr.Zeliha Tekin, Muş Üniversite Senatosu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili almış olduğu kararla Ünivesite’de çalışan kadın personele bu anlamlı günde idari izin verildiğini sosyal medyada paylaştı. Muş Üniversitesi Senatosu’na teşekkür eder saygılarımı sunarım. Bu paylaşımda Üniversite Senato’larında verilen kararların kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili duyurular aklıma geldi. […]
 • BU FUTBOLCULAR İSTERSE ŞAMPİYON OLURUZ

  Düzcespor deplasmanda Siirt İl Özel idaresi sporla karşı karşıya geldi ve 1-0’lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Düzcespor geçen hafta Silivri karşısında son 15 dakikalık oyunu ile 3-0 rakibini yenerek çıkış sağlamış. Bu hafta nasıl oluyor da 1-0 mağlup olabiliyor anlamıyorum!! Şampiyonluk isteyen bir il, şampiyonluk için transferlerin en iyisini yapmaya çalışan yönetim kadrosu varken futbolcuların   hiçbir […]
 • KOOOOSSSSKOOOOCAAAAMAAANNN !!!…

  Masallar diye yazdım.. Baktım …Masalları okuyan yetkililer daha derin uykuya daldılar, kulaklarını tıkadılar.. Bende başlığı belediye başkanının söylediğini bana aktarınlardan esinlenerek KOOSSKOOCAAAN koydum.. Hani Düzce belediyesi elinde ağaç kesme makinası verdiklerini bir şeylerin üzerine çıkarıp o ağaç kaka, bu ağaç kötü, bu ağaç çürümüş gibi bilip bilmeden ağaçları her yerde katledip sonrada kestiklerine yaprak gibi, […]
 • KARARNAMELER…

  Geçtiğimiz gece alınan ani bir hatta iki karar ile, gündem tersine döndü. 1. Si Cumhurbaşkanı kararnamesi ile  2011 yılında Türkiye öncülüğünde imzalanan ve dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan her türlü şiddet olayına karşı koruma ve mağdur olanları kollama sözleşmesi olan İstanbul sözleşmesinden çıkıldı. Cinsiyet eşitliğine vurgu yapan, aile içi yada dışında başta kadına yapılan […]
 • BİZİ Tİ’YE ALMAYIN!..

  Bu gün size Kanal İstanbul’dan bahsetmeyeceğim..  Bu gün size 128 Milyar Doların nereye gittiğini de sormayacağım. Hatta bu gün size Pandemi ile ilgili gelişmelerden de bahsetmeyeceğim.   Bizler, Vatanına, Dinine ve Milli değerlerine ölümüne bağlı bireyleriz çok şükür. Bundan dolayı da iftihar ederim kendimle..   Yıllardır kafama takılmış ama bir türlü fırsat bulup yazamadığım bir […]
 • Raif YILMAZ
  Emekli Kurmay Albay
  3 MAKALE YAZDI

  TARİHİ OLMAYAN ŞEHİR DÜZCE

  Bayram nedeniyle Arife günü başlayan Düzce ziyaretimiz Bayram gecesi nihayetlenen İstanbul yolculuğu ile son buldu. Oraya Yaşlı olan anne ve babamı ziyaret vesilesi ile gittim. Yani bir nevi mecburiyet. Yoksa; orası benim çocukluğumu ve gençliğimin bir kısmını yaşadığım yer, özledim de göreyim diye gittiğim bir yer diye değil. Çünkü Düzce’ de eskiye dair hemen hemen […]
 • BU UZAY ARACINA PATATES SOĞANI KİM KOYDU?

  Çok değil, iki ay önce gündemimiz; ‘Milli Uzay Programı’ ile uzaya çıkma planlarıydı. Televizyonlarımız günlerce, uzaya çıkışın senaryolarını, ay’da hangi madenlerin çıkarılacağını tartışıyordu. Bugün, bu uzay aracının içine, patatesi/soğanı kim sokuşturdu anlayamadım. Uzaya gidişle ilgili yapılan ‘şov’ları anlarım da; valilerin, kaymakamların patates ve soğanı törenlerle karşılayıp, patates çuvalı ile fotoğraf çektirmelerini anlayamıyorum. Hz. Muhammed, “Sağ […]
 • İÇİMDEN GELDİ

  Şöyle samimi, şöyle içten, candan bir şeyler söylemek geldi bugün içimden. Hem de öyle ki, yerelde ve ulusalda, hatta dünya genelinde yaşanan kavgalara, küslüklere, anlaşmazlıklara inat, sevginin samimiyetinden bahsetmek, sevgiyi konuşmak geldi içimden. Karşılık beklemeden, çıkar gözetmeden sevmek, hem de öyle sadece eşini, dostunu, yakınlarını değil, hayatına iyi ya da kötü bir şekilde girmiş bütün […]
 • Ahali’nin maarifi

  Kıymetli okurlar, Öncelikle yerel basınımızda önemli bir yer tutacağına inandığım Ahali Gazetesi’nin Düzce’mize hayırlı olmasını diliyorum. Basın elbette demokrasimizin, siyasi ve ictimai hayatımızın çok önemli bir parçasıdır. Bu bağlamda bizlerde Ülkemizin ve İlimizin eğitimdeki durumu, dünü, bugünü ve yarını ile ilgili görüş ve düşüncelerimizi, siz kıymetli Ahali okurları ile bu köşede paylaşacağız. Daha ilk sayısında […]
 • PROTOKOL

  Valinin katıldığı hiçbir toplantıya katılmıyor. Çünkü; Vali il protokolünde birinci sıra, kendisi  ikinci sırada, bu durumu kendine yediremiyor.   Meclis toplantılarına katılmıyor. Çünkü; Büyük Millet Meclisinden sonra belediye meclisi ve meclis üyeleri  çok küçük görünüyor gözüne,   Başkan ünvanını kullanmak istemiyor. Çünkü; bir kere sayın bakanım  dendikten  sonra bu ünvanla anılmayı  kendisine hakaret kabul ediyor. […]

HABER LİSTESİ

 • 01
  ÖZLÜ’DEN GALİBİYET VE ŞAMPİYONLUK PİRİM SÖZÜ
  Play off 1. tur karşılaşmaları öncesinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ den Düzcespor’ a moral ziyareti. Şıralık da bulunan Düzcespor tesislerinde Düzcespor’un deplasmanda Perşembe günü 68 Aksarayspor ile oynayacağı play off 1.turu karşılaşma öncesinde futbolcu, teknik kadro ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda şampiyonluk durumunda pirim sözü verdi. Özlü “ Perşembe günü […]
 • 02
  İÇİMDEN GELDİ
  Şöyle samimi, şöyle içten, candan bir şeyler söylemek geldi bugün içimden. Hem de öyle ki, yerelde ve ulusalda, hatta dünya genelinde yaşanan kavgalara, küslüklere, anlaşmazlıklara inat, sevginin samimiyetinden bahsetmek, sevgiyi konuşmak geldi içimden. Karşılık beklemeden, çıkar gözetmeden sevmek, hem de öyle sadece eşini, dostunu, yakınlarını değil, hayatına iyi ya da kötü bir şekilde girmiş bütün […]
 • 03
  TOZAN VE MAKAM ARACI ULUSALDA
  Sık sık ulusal basının gündeminde yer alan ancak büyük çoğunluğu  gurur duymayacağımız haberler olan Düzce, yine ulusal basının gündeminde yerini aldı. Yıllar önce Eski Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in aldığı makam aracıyla gündeme gelen Düzce, bu hafta bir İlçe Belediye Başkanının aldığı makam aracıyla gündeme geldi.  Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan ve İtfaiye öncü aracı […]
 • 04
  MEDYA GÜCÜNÜ SİLAH OLARAK KULLANMAYIN!!
  Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Öncü Medya Grubunun yaptığı haberlerle kamuoyunda rahatsızlığa sebep olduğunu, meslek ilke ve ahlakına aykırı hareket ettiğini belirterek, “Öncü Medya Grubu’nda yayınlanan asparagas haberlerin, şantaj, iftira, tehdit ve hakaret içerikli yayınların hem basın camiasında, hem kamuoyunda tasvip edilmediğini ve tepkilere neden olduğunu gözlemliyoruz” dedi.   Düzce Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 20 yıldır […]
 • 05
  AĞAÇLARIN KÖKLERİ ORTAYA ÇIKIYOR
  İstanbul Caddesinde yapılacak dönüşüm projesi kapsamında, ‘Söküm dikim mevsimi’ olduğu gerekçesiyle sökülüp taşındığı söylenen ağaçların kökleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor.   İstanbul Caddesi üzerinde Düzce Belediyesi tarafından yapılması planlanan ‘DÖNÜŞÜM’ projesi kapsamında, proje açıklandıktan iki gün sonra sokak kısıtlamasının olduğu bir gecede yok olan cadde üzerindeki ağaçlar hepimizi şok etmişti.  Sokaktan yükselen seslerin ardından Belediye […]