banner
Gündem Siyaset

Belediyenin kişiye özel tavrına mahkeme DUR dedi

Düzce Belediyesi, Tuncay Şahin’e ait olduğunu bilmeden kestiği 320 TL’lik ceza ve yıkım kararını, binanın Şahin’e ait olduğunu öğrenince iptal etti. Konuyu mahkemeye taşıyan AK Parti Düzce Belediye Meclis üyesini..

Belediyenin kişiye özel tavrına mahkeme DUR dedi

Düzce Belediyesi, Tuncay Şahin’e ait olduğunu bilmeden kestiği 320 TL’lik ceza ve yıkım kararını, binanın Şahin’e ait olduğunu öğrenince iptal etti. Konuyu mahkemeye taşıyan AK Parti Düzce Belediye Meclis üyesini mahkeme haklı buldu ve iptal edilen cezanın uygulanmasına karar verdi.

Eski TSO Başkanı Tuncay Şahin’e ait olan binaya 2021 yılında Düzce Belediyesi Encümeni tarafından ticari amaçlı inşa edildiği gerekçesi ile 320 Bin TL’lik para cezası uygulanmış, ancak karar Binanın Şahin’e ait olduğu öğrenilince sonraki toplantıda iptal etmişti. Belediye encümeninin kişiye özel bu tavrından rahatsız olan Belediye Meclis Üyesi Cihat İnan konuyu mahkemeye taşıyarak, hukuk yoluyla ilk kararın uygulanmasını istemişti. İnan’ı haklı bulan Bolu İdare Mahkemesi, Belediye encümeninin sonradan iptal ettiği ilk kararı doğru bularak uygulanmasına hükmetti.

Resmi kayıtlarda Şahin ailesinin bazı fertleri üzerine kayıtlı olan yapının teras katında yapılan inşaat için 13 Temmuz 2021 tarihinde yıkım ve yapı sahibine 320 bin 317 TL para cezası verilmesine hükmeden Düzce Belediyesi Encümeni, 5 Ağustos 2021’de tekrar toplanarak ilk aldığı kararın tam aksi bir karar almış ve binada kaçak yapı olmadığını beyan ederek kendi kendini yalanlamıştı. Düzce Belediye Meclis üyesi Cihat İnan ise iptal edilen ilk kararın uygulanması için mahkemeye başvurmuştu. Bolu İdare Mahkemesi de İnan’ı haklı bularak, Belediye Encümeninin 13 Temmuz 2021’deki ceza ve yıkıma yönelik ilk kararının uygulanması yönünde karar aldı.

Karar duruşmasında alınan kararı şöyle açıkladı:
“Uyuşmazlıkta, dava konusu taşınmaz mahallinde yapılan denetim neticesinde düzenlenen 05 Temmuz 2021 tarihli yapı tatil zaptında; “binanın çatı katında yer alan açık teras kısmının belediyeden ruhsat alınmadan kapatıldığı ve yapının güney cephesinde ruhsat eki projede yer almayan yangın merdiveni bulunduğu” tespitlerine yer verildiği, her ne kadar projede yer almadığı idarece tespit edilen ve ruhsat eki projede bulunmadığı hususunda ihtilaf olmayan açık teras alanının kapatılmasına ilişkin tadilatın, ilgili mevzuat kapsamında ruhsat gerektirmeyen pergola niteliğinde olduğu belirtilse de, yapı tatil tutanağı eki fotoğraflar incelendiğinde, yapının onaylı mimari projesine aykırı olarak açık terasın metal konstrüksiyon + cam malzeme ile kapatılması suretiyle kapalı alan oluşturulduğu, emsal artışına neden olarak yapıdaki kullanım alanını arttırdığı ve bağımsız bölümün dış cephe görünümünün değiştirilerek kazanılan yeni alanın işyeri olarak kullanıldığı anlaşılmakla, ruhsata tabi olmasına rağmen izinsiz şekilde inşa edilen imara aykırılık nedeniyle verilen para cezası ve yıkım kararının, idarece geri alınmasına dair dava konusu encümen kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, davacı tarafından uyuşmazlık konusu yapıda izin alınmaksızın yangın merdiveni inşa edildiği ve bu yönüyle de dava konusu encümen kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülse de, dava konusu encümen kararının yapıdaki aykırılıklardan dolayı verilen para cezası ve yıkım kararının geri alınmasına ilişkin olduğu ve bu kararla iptal edilen ilk encümen kararında da yangın merdiveni ile ilgili bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmakla, bu hususta Mahkememizce değerlendirme yapılmasının, idarece işlem tesis edilmemiş bir konuda hüküm kurulması ve idarenin yerine geçilerek hukuka uygunluk denetiminin aşılması sonucu doğuracağından, bu iddia yönünden değerlendirme yapılmasına olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 268,40-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5 bin 500 TL avukatlık ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine, gider avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re’sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere 30 Kasım 2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner
banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL