banner
Düzce Yerel Ekonomi Genel Güncel Gündem

NELER VAR NELER!!!

Düzce Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda Düzce Belediyesi ile ilgili enteresan bilgiler yayınlandı.  Rapor 2019 yılı için A’dan Z’ye Düzce Belediyesinin evraklarını inceledi ve bir çok  konuda mevzuata..

NELER VAR NELER!!!

Düzce Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda Düzce Belediyesi ile ilgili enteresan bilgiler yayınlandı.  Rapor 2019 yılı için A’dan Z’ye Düzce Belediyesinin evraklarını inceledi ve bir çok  konuda mevzuata uygun işlem yapılmadığını raporladı.  Bunlardan bazılarını bu sayıda sizler için yazacağız, bazılarını da önümüzdeki sayılarımızda işleyeceğiz.

 

 

BORÇLANMA LİMİTİNİ AŞMIŞ

Düzce Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda borçlanma limitleri ile ilgili yapılan incelemelerde  Düzce Belediyesinin borçlanma limitini 39.673.689,21 TL aşmış olduğu yazılarak, “Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 2019 yılı için borç limiti 266.837.241,29 TL olan Belediyenin 306.510.930,50 TL borçlanmak suretiyle, borçlanma limitini 39.673.689,21 TL aşmış olduğu ve bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin almadığı tespit edilmiştir” denildi.

 

BORÇLANILAN TUTAR YANLIŞ GÖSTERİLMİŞ

Yine raporda ilgimizi çeken, Belediyenin kredi ödemeleri itfa tabloları ve kesin mizan kayıtlarının birbirini tutmaması, bilançoda borçlanılan tutarın yanlış gösterilmesi ile ilgili madde var.  Denetim raporunda, “Belediyenin kredi ödemeleri itfa tabloları ve kesin mizan kayıtları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Mevcut tabloda 300-400 banka kredileri hesaplarının anapara tutarları ile idareden alınan borç ödemelerinin itfa tabloları karşılaştırılmıştır. 2019 Yılı için iller bankasına itfa tablosunda 47.374.093,24 TL, kesin mizanda ise 98.320.087,87 TL borç görünmektedir. Ticari banka borçları için ise itfa tablosunda 2.456.029,82 TL, kesin mizanda 16.534.025,04 TL görünmektedir. Bu durum bilançoda borçlanılan tutarın yanlış gösterilmesine neden olmakta ve mali tablolara olan güveni azaltmaktadır” denilmiş.

 

BANKADAN PARAYI ERKEN ÇEKTİĞİ İÇİN BLOKE MASRAFI ÖDEMİŞ

Yine Düzce Belediyesi 2019 yılında Halkbank ile imzaladığı protokole uymayarak, POS cihazı iye yapılan tahsilatları bankada bekletmeden çektiği için 165.937,87 TL bloke masrafı ödemiş. Bu durum rapora, “ Düzce Belediyesi ile Halkbank arasında imzalanan protokole göre; Belediye adına ilgili bankanın POS cihazı kullanılarak yapılan tahsilatlar belirli bir süre ile Halkbank nezdindeki Belediye hesaplarında kalacak ve ancak bu süre geçtikten sonra kullanılabilecektir. Bu süreye uyulmaksızın yapılacak kullanımlarda ise Belediye, “bloke masrafı” adı altında bir kesintiyle karşılaşacaktır. Yapılan denetim sonucunda, 2019 yılı içerisinde Belediye tarafından yukarıda bahsi geçen süreye uyulmaksızın gerçekleştirilen kullanımlar sebebi ile 165.937,87 TL “Bloke masrafı” ödendiği görülmüştür. Belediyenin bu giderden kaçınmak amacı ile bankalarla yaptığı protokollerde belirlenen çözülme süresine uygun hareket etmesi gerektiği değerlendirilmektedir” ” şeklinde yansımış.

 

6 ENGELLİ KADROSU YERİNE 1 ENGELLİ ALINMIŞ

Yine raporda Düzce Belediyesinin engelli kadrosunda  6 personel çalıştırması gerekirken 1 personel çalıştırdığı tespit edilmiş ve rapora, “Kurum tarafından memur kadrolarında istihdam edilen toplam 202 personelin %3’ü oranında (6 personel) memur istihdam edilmesi gerekmekte iken, 1 engelli memur çalıştırıldığı görülmüş olup, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca çalıştırılması gereken sayıda engelli memur istihdamının sağlanması gerektiği düşünülmektedir” şeklinde geçmiş.

 

141 İŞÇİYE YILLIK İZİNLERİ VERİLMEMİŞ

2019 yılı içinde 141 işçinin 485 gün kullanılmamış yıllık izinlerinin olduğu da Sayıştay raporuna yansımış.  Düzce Belediyesi’nin bu nedenle kişi başı 295,00 TL idari para cezası ödeyeceği belirtilerek, “ Düzce Belediyesinin 2019 yılı incelemelerinde işçilerin yıllık izinlerinin Kanuna uygun şekilde kullandırılmadığı, çalışan 141 işçinin toplam 485 gün kullanılmamış yıllık izninin bulunduğu görülmüştür.

Ayrıca 4857 sayılı Kanun’un “Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık” başlıklı 103’üncü maddesinde 59’uncu madde gereğince hak edilmiş izni kullanmadan iş akdinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60’ıncı maddede belirtilen Yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izni kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzdoksanbeş Türk Lirası idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır” denilmiş.

 

ÇÖPLER DÜZCE KATI ATIK BİRLİĞİNİN DEPOLAMA ALANINA BOŞALTILIYOR 

Raporda, bizim de önceki sayımızda manşet haberimize taşıdığımız “Hani söz vermiştin dökmeyecektin” haberimizle ilgili  bir madde de yer alıyor.  Raporda, Ambalaj atıkların toplanması için verilen imtiyaz hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yapılmaksızın ve herhangi bir bedel alınmaksızın verildiği tespit edilmiştir” deniliyor ki bu da Düzce Belediyesi’nin Hecinlerdeki alana çöp döktüğünün kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

 

Bu konuyla ilgili raporda, “Düzce Belediyesi sınırları içerisinde toplanan atıkların, ayrıştırılmadan Düzce Katı Atık Birliğinin depolama alanına boşaltıldığı, toplanan atıkların idare tarafından ayrıştırılıp değerlendirilmediği yahut bu işin ihale yoluyla kişi veya kuruluşlara yaptırılmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak; Düzce Katı Atık Birliği depolama sahalarına dökülen atıklar karşılığında bir bedel alınmamasının idare gelirlerini olumsuz etkilediği değerlendirilmektedir”  deniliyor.

 

İHALEYLE ALINAN ARAÇLAR YERİNE FARKLI ARAÇLAR

Raporda ilgi çeken bir diğer konu ise, ihale ile alınan 83 araçtan bazılarını geri göndererek, farklı araçlar aldığını ancak bu durumu raporlamadığı ile ilgili yapılan denetleme yer alıyor.

Raporda, “Şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 11 kalem ve 83 adet araç belediye tarafından teslim alınmıştır. Ancak araçlar teslim alındıktan sonra hem emniyet müdürlüğüne hem de araçların belediyenin yakıt dolum istasyonuna gönderdiği listede teslim tutanağında yer almayan araçların bulunduğu tespit edilmiştir. Yani belediye ihale kapsamında şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim aldığı araçlardan bazılarını geri göndermiş bunlar yerine yukarıdaki mezkur mevzuat hükümlerine aykırı olacak şekilde başka araçlar kullanmıştır. İhale kapsamında teslim alınmayıp fiili olarak kullanılan yeni araçlar arasında yukarda zikredilen mevzuat hükümlerine uygun olmayan yabancı menşeili (1 adet Wolswagen Passat, 4 adet Skoda Super B) araçlar bulunmaktadır. Ayrıca bazı araçların daha düşük özellikte olacak şekilde teslim tutanağında farklı (Fiat Egea) filli olarak garaj amirliğinde kullanılan listede farklı (Fiat Linea) olduğu tespit edilmiştir, teslim tutanağıyla alınan 17 adet Toyota Corolla marka araçtan hiçbiri fiili olarak kullanılmamakta, ihale kapsamında teslimi yapılmayan 12 adet Renault Megane marka araç kullanılmaktadır.

Ancak 18.10.2019 tarihli ve 93011 numaralı ödeme emri belgesi incelendiğinde; sözleşmede belirtildiği şekilde puantaj tutulduğu, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim tutanağı ile alınan araçların puantajda tam olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak fiili durumda; teslim alınan bu araçlardan bazıları kullanılmamış olmasına rağmen puantajda tam olarak yer almış ve hakediş bu şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca puantajda yer almayan yani teslim tutanağında bulunmayan ancak fiiliyatta kullanılan bazı araçların da bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan uygulama şartname ve sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmekle birlikte ihale mevzuatına da aykırılık teşkil etmektedir. Sonuç olarak araç kiralama ihalesinde Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen esaslara, ihale mevzuatına ve şartname ile sözleşme hükümlerine uygun hareket edilmediği değerlendirilmektedir” deniliyor.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner
banner
İmage To Text Windows 11 Key ankara escort

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL